Fulls Inscripció i compra de tickets

INSTRUCCIONS TICKETS – CARTA SERVITIQUETS

CURS 2019/2020

  • Les fitxes d’inscripció del servei de menjador s’hauran de lliurar degudament  a la responsable del menjador (Sra. Rosa).

Full inscripcio menjador

Full inscripcio picnic

Full inscripcio acollida

Circular menjador

Preu servei acollida 07.30-09.00: 56€

Preus 2019-2020

El preu del Menjador és de:

– ALUMNES FIXES : 6,2€

– ALUMNES EVENTUALS : 6,60 €

HI HA DESCOMPTES A PARTIR DEL TERCER GERMÀ

El preu de Acollida:

Fixes (8-9h): 37,85€
Fixes (8’30-9): 20,60€
Usuaris esporàdics:

1.5 hores 7.75€

1 hora 5.15€

30 minuts 3.09€

HI HA DESCOMPTES A PARTIR DEL SEGON GERMÀ